Καλώς Ήρθατε

Το European Journal Of Dental Science είναι εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό. Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού «Οδοντοστοματολογικά Νεα» της Εταιρείας Θεσσαλίας και δημοσιεύει ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, κλινικές ή εργαστηριακές μελέτες, ενημερωτικά άρθρα με αντικείμενο την Οδοντιατρική επιστήμη και τις ειδικότητες ή υποειδικότητές της.

Από 1/1/2012, η διαδικασία υποβολής είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό είτε μερικώς είτε ολικώς. Το επιστημονικό περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki). Ενδεχομένως, έγκριση της επιτροπής ηθικής πρέπει να έχει ληφθεί και τα στοιχεία αυτής της έγκρισης να περιλαμβάνονται στο κείμενο.

Ο συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί εργασίες εκτός εάν η τήρηση των αρχών που περιέχονται στις εν λόγω εργασίες είναι εμφανής. Η προσοχή των συγγραφέων εφίσταται επίσης στη δήλωση CONSORT για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.